Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar.

Rättsskyddet innebär att Din försäkring kan finansiera den största delen av Dina kostnader för tvisten i samband med tvister som rör privatlivet. Du betalar själv kostnaden för självrisken på 20-25 % av de totala kostnaderna.

Gemensamt för alla försäkringsbolag är att tvist måste föreligga för att rättsskyddet i Din försäkring ska kunna användas. Om Du har en tvist med någon som Du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. I övrigt är rättskyddets innehåll beroende på Dina försäkringsvillkor. Information om villkoren för Ditt rättsskydd och storleken på Din självrisk hittar Du i dina försäkringsvillkor.

När Du anlitat oss hjälper vi Dig med att ansöka om rättsskydd i Ditt ärende.

 

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa Dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Om Du inte är berättigad till rättsskydd kan Du ansöka om rättshjälp.

Endast privatpersoner, och i vissa fall dödsbon, kan få rättshjälp. 

När Du fått en timmes rådgivning hos en advokat eller jurist kan Du ansöka om rättshjälp. I regel måste Du själv betala rådgivningskostnaden.

När ansökan har skickats in gör rättshjälpsmyndigheten eller domstolen en prövning av om det är skäligt att staten hjälper Dig att betala Dina kostnader för tvisten. Baserat på Din inkomst beslutar sedan rättshjälpsmyndigheten eller domstolen hur stor del av Dina kostnader som Du själv ska betala i rättshjälpsavgift.

Ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder eller avser upprättande av handlingar såsom självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling får Du oftast inte rättshjälp för. Du kan inte heller få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander.

När Du anlitat oss hjälper vi Dig med ansökan.

 

 

 

kassa i paint 2

Copyright © Brohage Advokatbyrå.

Tel: 0704 - 67 11 00 (Adv. Brohage), 072 - 20 181 30 (Adv. Edvinsson)

Post- och besöksadress: Abborrvägen 14 A, 181 30 Lidingö

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.